Sponsoren

  • Universität Duisburg-Essen
  • Hochschule Rhein-Waal
  • Radboud Universiteit Nijmegen
  • De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
  • Provincie Gelderland
  • Euregio Rhein-Waal
  • Stichting Fonds A.H. Martens van Sevenhoven
  • Nordrhein-Westfalen
  • Taalunie
Provincie Gelderland
HAN
Universität Duisburg Essen
Hochschule Rhein-Waal
Radboud Universiteit
Interreg Deutschland Nederland
Euregio Rhein-Waal